ul. Modrzykowa 6, 04-772 Warszawa

Kontakt

Tamposit

ul. Wiertnicza 38, 02-952 Warszawa

tel.(22) 642-01-42, 642-01-71,
fax.(22) 642-90-24


e-mail: tamposit@tamposit.pl